ترموود مناسب

ترموود

ترموود مناسب

 

چوب ترموود مناسب نمای چوب و کف چوبی
نرم چوبها (Soft wood) به علت سبکی، ارزانی و داشتن بافت زیبا اگر ترمو شده باشند و شرایط چوب ترمو را داشته باشند برای نمای چوب ساختمان بسیار مناسب هستند.
سخت چوبها به علت بافت خاصشان بسیار زیبا هستند و نما چوبی چشم نواز ایجاد می کنند، اما به علت قیمت بالا و وزن بیشتر نسبت به چوبهای Soft کمتر در نمای چوب کاربرد دارند. این چوبها برای کف سازی یا دکینگ (Decking) چوبی و نیز در محل های پرتردد بسیار توصیه می شوند.
کاربرد چوبهای ترمو گونه های hard یا soft در نماهای چوبی بستگی ویژه به طرح دارند و معماران ساختمان تعیین کننده ترین افراد در انتخاب گونه چوبی مناسب برای نمای چوبی می باشند.

X
نمای چوب | ترموود | چوب نما | چوب ترمو | ترمو
¤