فرآيند ترموود

فرآیند ترموود

فرآیند ترموود

 

 

فرآیند ترموود در سه فاز اجرا می‌شود.
فاز 1: افزايش دما و خشک کردن در دمای بالا
در فاز نخست فرآيند ترموود دماي چوب با استفاده از گرما و بخار آب یک‌باره افزایش داده می‌شود، به‌نحوی که دمای کوره به حدود 100 درجه سانتی گراد می‌رسد. سپس به تدریج و به شکل یک‌نواخت دما تا130 درجه سانتی گراد افزايش داده می شود. در این فاز از فرآیند ترمووود از بخار آب براي جلوگيري از ترك برداشتن چوب در جریان حرارت‌دهی بهره گيري مي-شود. به علاوه بخار آب مانع بروز واکنش‌های شيميايي داخل چوب می‌شود. در اين مرحله محتوای رطوبت چوب ترموود تقریباً به صفر می رسد.
فاز 2: حرارت‌دهی
وقتی خشک‌سازی چوب در دمای بالا انجام گرفت در فاز دوم فرآیند ترموود دماي داخل کوره تا حدود 180-220 درجه سانتی گراد (بسته به استاندارد ترموود) افزايش می یابد. پس از رسيدن به این دما بنا به کاربرد نهایی مورد نظر برای چوب ترمو به مدت 32 ساعت اين دما حفظ می شود. در اين فاز بخار آب از آتش گرفتن چوب جلوگیری می‌کند.
فاز 3: رطوبت‌دهي و خنک کردن
در مرحله نهایی فرآیند ترموود با اسپری کردن آب بر روي چوب ها دماي آنها كاهش پیدا می‌کند. وقتی دمای چوب ترمو به حدود 80 تا 90 درجه سانتی گراد رسید رطوبت‌ دهی مجدد برای رساندن چوب به رطوبت مناسب رخ می‌دهد. نتيجه این کار ایجاد چوب ترموود با رطوبتي معادل 4 تا 7 درصد است.

X
نمای چوب | ترموود | چوب نما | چوب ترمو | ترمو
¤