چوب نما

چوب نما

ادامه توضیحات

پاین وود

پاین وود | نمای چوب | ترموود | چوب نما | چوب ترمو | ترمو

ادامه توضیحات

نمای چوب

نمای چوب ( کلدینگ ) نمای چوب قسمت بیرونی یک ساختمان یا بنای چوبی است. نمای چوبی در واقع پوسته یا پوشش ساختمان است و علاوه بر جنبه‌ی زیبایی و چشم‌نوازی می‌تواند به عنوان محافظی در برابر عواملی نظیر سرما، گرما...

ادامه توضیحات

نمای چوب | ترموود | چوب نما

نمای چوب-ترموود-چوب نما

ادامه توضیحات

نمای چوب | ترموود | چوب نما

نماي هر ساختمان در شكل‌دهي به مجموعه شهري كه در آن حضور دارد، موثر است. اگر به نماي يك ساختمان بدون در نظر گرفتن نماي ديگر ساختمان‌هاي شهر توجه شود، همگوني نماي شهري در مجموع از بين مي‌رود. به نقل از پايگاه...

ادامه توضیحات

نمای چوب | ترموود | چوب نما

چوب نما-ترموود-نمای چوب

ادامه توضیحات
X
نمای چوب | ترموود | چوب نما | چوب ترمو | ترمو
¤